Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aalborg: 97 21 02 77 mail@broconsult.dk

Spuns Syd

Spuns Syd, motorvej Funder-Låsby
Vi har i konsortium med EKJ, Arkil og Bilfinger Berger, opført totalentreprise 6620.104, hvilket omfatter opførelse af 1 km nedgravet motorvej ved Silkeborg, på strækningen Funder – Låsby
Munkholmbroen
Broconsult har stået for udførelse af særeftersyn og efterfølgende renovering af brodækket inkl. ny belægning. Arbejdet udføres i samarbejde med MTH
Vilsted Sø
Flot ny arkitektonisk træbro der falder godt ind i naturen med spinkle rækværker der ikke syner.
Bagges Dæmning
Broconsult har leveret brodesign og projektmateriale til udførelsen, samt haft ansvaret for byggeledelsen og tilsynet.
Laboratoriegraven
Christianshavnsruten er en del af en ny cykelrute fra indre København til Amager over Christianshavn. Ruten starter ved Nyhavn og ender ude ved Kløvemarken og består af to nye stålbro med azobe plankedæk.
Dyssegraven
Christianshavnsruten er en del af en ny cykelrute fra indre København til Amager over Christianshavn. Ruten starter ved Nyhavn og ender ude ved Kløvemarken og består af to nye stålbro med azobe plankedæk.

3D Scan

Da innovation er et stort fokusområde for Broconsult er vi også begyndt at 3D scanne med droner og stationære scannere samt termisk kamera.

Brosyn app – Drift og vedligehold – broer

Kommunerne Hvidovre, Holbæk, Roskilde, Solrød og Bornholm har valgt at tilslutte sig Furesø Kommune i brugen af Brosyn app’en, som er udviklet med det formål at effektivisere og systematisere rutineeftersyn af broer og bygværker. Læs mere

3D Scan – Inspektion med drone

Broconsult anvender ikke kun droner til understøtning af vores kerneydelser indenfor broer og tunneller, men også indenfor inspektion af bygninger og terræn. Brug af drone til inspektion sparer lift og stillads. Læs mere

3D Scan med stationær lasermåler

Med de stationære scannere udfører vi både 3D fotoscanninger og 3D laserscanninger.

Scan og upload dokumenter i Brocon

Flere kommuner får indscannet og uploadet udbuds- og tegningsmaterialer fra arkiverne til Brocon. Læs mere

Overvågning bevægelser – banebro

Broconsult, i samarbejde med Teknologisk Institut, overvåger i øjeblikket bevægelser af fløjvægge på en større buebro på Hornbækbanen.
Læs mere

Rådgivende ingeniører med
speciale i broforvaltning

Broconsult har hovedkontor i Roskilde og regionskontor i Odense og Aalborg.

Broconsult varetager broforvaltningen for ca. ¼ del af landets kommuner. I forbindelse med broforvaltningen udføres planlægning og projektering af nye broer samt ombygning, renovering og forstærkning af de eksisterende broer.

Firmaet har derfor stor viden om styrker og svagheder ved forskellige konstruktionsudformninger, en viden, som bliver integreret i nye projekter.

Broconsults medarbejdere har først og fremmest speciale i broteknik, med fagspecialister indenfor fundering, statik, forspændt beton, broisolering og – belægning samt udarbejdelse af udbudsdokumenter.

Udbudsmaterialet udarbejdes i tilknytning til Vejdirektoratets udbudsforskrifter samt gældende:

 • Vejregler
 • Banenormer
 • Eurocodes

Forretningsområder:

Vi har speciale i broteknik, med fagspecialister indenfor fundering, statik, forspændt beton, broisolering og – belægning

partnere-ekj

partnere-fri

BROCON 2
Broforvaltningssystem for kommuner

Broconsult har udviklet et broforvaltningssystem “BROCON” for kommuner.

Forvaltningsprogrammet bruges som et aktivt redskab til at håndtere brodata, administrative og driftsmæssige data.

Via forvaltningsprogrammet skabes der et overblik over placering af de enkelte bygværker, og finde oplysninger om generaleftersynenes tilstandsvurderinger samt reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år.

BROSYN
Rutineeftersyns App

Brosyn er et mobilt digitalt værktøj til driftpersonalet, så de systematisk får udført drift og vedligeholdelsesarbejder på broerne

Virker kun med Chrome

Rådgivning i mere end 35 år

Broconsult har siden 1980 udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer i forbindelse med planlægning og projektering af broer og tunneler m.v.

Vi har gennem mere end 30 år udført et stort antal forundersøgelser (særeftersyn) af broer og besidder en stor ekspertise i at diagnosticere, vælge holdbare reparations løsninger, levetidsvurdere og opstille og prissætte forskellige strategier, bæreevneberegninger og broklassificeringer.

CAD OG IT-VÆRKTØJER

    • MS Project
    • AutoCad
    • Civil 3D
    • Revit
  • Microstation
  • LUSAS-Bridge
  • Robot
  • MathCad

Kompetencer

 • Totalrådgivning
 • Byggerådgivning
 • Projektledelse
 • Risiko analyse
 • Særeftersyn/generaleftersyn

 • Broklassificering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • PSS sikkerhed og sundhed
 • Drift og vedligehold

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aalborg og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Thriges Plads 2
5000 Odense
CVR: 15705671

46 32 22 55

Gasværksvej 24
9000 Aalborg
CVR: 15705671

97 21 02 77