Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Renovering af Hårbølle Havn

Broconsult er totalrådgiver på renovering af Hårbølle Havn i Vordingborg Kommune.

Ny Azobé bro over Bregnetved Å

Broconsult var totalrådgiver på denne skelbro med Lejre og Roskilde Kommune som bygherrer.

Ny ”flydebro” over Tryggevælde Å i Stevns Kommune

Broconsult var totalrådgiver ved renovering af en ”flydebro” over Tryggevælde Å.

“Vandtrappen”, Hundige St.

Som Totalrådgiver har Broconsult i 2021 haft ansvaret for at renovere ”Vandtrappen” ved Hundige st.

Generaleftersyn af havne i Vordingborg Kommune

Broconsult har i efteråret udført generaleftersyn af i alt 8 havne i Vordingborg kommune

Ny jernbanebro over Esrum Å

Broconsult var totalrådgiver for Lokaltog da den eksisterende buebro over Esrum Å på Hornbækbanen skulle udskifter til en ny jernbanebro i beton.

Ny stålbro over Gudenåen i Viborg Kommune

Broconsult var bygherrerådgiver og designansvarlig for den ny stålbro over Gudenåen i Viborg Kommune.

3D scanning af 3 buebroer i Faxe Kommune

Broconsult har med 3D laserscanner, scannet 3 buebroer i Faxe Kommune.

3D Scan

Da innovation er et stort fokusområde for Broconsult er vi også begyndt at 3D scanne med droner og stationære scannere samt termisk kamera.

3D Scan med stationær lasermåler

Med de stationære scannere udfører vi både 3D fotoscanninger og 3D laserscanninger.

Generaleftersyn af havne i Vordingborg Kommune

Broconsult har i efteråret udført generaleftersyn af i alt 8 havne i Vordingborg kommune. Ved eftersynene er tilstanden blevet vurderet og i samarbejde med Vordingborg kommune er der udarbejdet en plan for renovering og nybyg. Læs mere

Ny jernbanebro over Gurre Å

Broconsult var totalrådgiver for Lokaltog da den eksisterende buebro over Gurre Å  på Hornbækbanen skulle udskifter til en ny jernbanebro i beton. Læs mere

Ny stålbro over Gudenåen i Viborg Kommune

Broconsult var bygherrerådgiver og designansvarlig for den ny stålbro over Gudenåen i Viborg Kommune. Læs mere

Rådgivende ingeniører med
speciale i broforvaltning

Broconsult har hovedkontor i Roskilde og regionskontor i Odense og Aalborg.

Broconsult varetager broforvaltningen for ca. ¼ del af landets kommuner. I forbindelse med broforvaltningen udføres planlægning og projektering af nye broer samt ombygning, renovering og forstærkning af de eksisterende broer.

Firmaet har derfor stor viden om styrker og svagheder ved forskellige konstruktionsudformninger, en viden, som bliver integreret i nye projekter.

Broconsults medarbejdere har først og fremmest speciale i broteknik, med fagspecialister indenfor fundering, statik, forspændt beton, broisolering og – belægning samt udarbejdelse af udbudsdokumenter.

Udbudsmaterialet udarbejdes i tilknytning til Vejdirektoratets udbudsforskrifter samt gældende:

 • Vejregler
 • Banenormer
 • Eurocodes

Forretningsområder:

Vi har speciale i broteknik, med fagspecialister indenfor fundering, statik, forspændt beton, broisolering og – belægning

partnere-ekj

partnere-fri

BROCON 2
Broforvaltningssystem for kommuner

Broconsult har udviklet et broforvaltningssystem “BROCON” for kommuner.

Forvaltningsprogrammet bruges som et aktivt redskab til at håndtere brodata, administrative og driftsmæssige data.

Via forvaltningsprogrammet skabes der et overblik over placering af de enkelte bygværker, og finde oplysninger om generaleftersynenes tilstandsvurderinger samt reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år.

Rådgivning i mere end 35 år

Broconsult har siden 1980 udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer i forbindelse med planlægning og projektering af broer og tunneler m.v.

Vi har gennem mere end 30 år udført et stort antal forundersøgelser (særeftersyn) af broer og besidder en stor ekspertise i at diagnosticere, vælge holdbare reparations løsninger, levetidsvurdere og opstille og prissætte forskellige strategier, bæreevneberegninger og broklassificeringer.

CAD OG IT-VÆRKTØJER

    • MS Project
    • AutoCad
    • Civil 3D
    • Revit
  • Microstation
  • LUSAS-Bridge
  • Robot
  • MathCad

Kompetencer

 • Totalrådgivning
 • Byggerådgivning
 • Projektledelse
 • Risiko analyse
 • Særeftersyn/generaleftersyn

 • Broklassificering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • PSS sikkerhed og sundhed
 • Drift og vedligehold

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91