Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Parkeringsanlæg

Broconsult har udført særeftersyn og renoverings projektering på flere parkeringsanlæg, med omfattende skader.

Parkeringsanlæg

Broconsult har udført særeftersyn og renoverings projektering på flere parkeringsanlæg, med omfattende skader.

Skaderne opstår oftest pga. manglende/defekt fugtisolering, hvorved der opstår fugtgennemsivninger. Fugtgennemsivninger kan føre til svære betonskader der kan betyde en væsentlig reduktion af parkeringsanlæggets bæreevne.

I sådanne tilfælde er det nødvendigt at udskifte fugtisoleringen, og dermed standse fugtbelastningen, samt foretage betonreparationer således at parkeringsanlæggets bæreevne sikres.

Broconsult har omfattende erfaringer med projektering og udførelse af omisolering samt betonreparationer på broer. Erfaringerne kan ofte overføres direkte til en ligeså holdbar konstruktionsopbygning i parkeringsanlæg.

Planlægning og fagtilsyn

Parkeringsanlæg er ofte af stor betydning for brugerne, og dermed ejeren af parkeringsanlægget.

Opgaver hvor parkeringsanlæg skal delvist eller helt afspærres, ønskes derfor ofte udført hurtigt, således at generne for brugerne minimeres.

For at opfylde dette ønske medvirker Broconsult til at undersøge bygværker nøje, således at reparationsstrategi samt omfang tilrettelægges med størst mulige nøjagtighed.

Broconsult medvirker gerne som bygherrens fagtilsyn, således at de uforudsete problemer der kan opstå i udførelsesprocessen, kan løses både hurtigt og på baggrund af velfunderede tekniske vurderinger.

Herved kan det undgås at en stram tidsplan medfører en forringelse af arbejdets kvalitet.

Forretningsansvarlig

Søren Rasmussen

Telefon: 21 68 87 48

E-mail: sora@­broconsult­.­dk

Typiske renoveringsprojekter

 • Udskiftning af fugtisolering
 • Udskiftning af belægning
 • Etablering af tætte gennemføringer
 • Udskiftning/reparation af afvandingssystemer
 • Udskiftning af dilatationsfuger
 • Betonreparationer på den bærende overbygning og understøtninger, evt. forstærkning
 • Bæreevneberegninger

Projekteringsmæssige udfordringer

 • At klarlægge skadesårsagerne samt reparationsmetoder og -omfang.
 • Grundig granskning af et ofte omfattende eksisterende projektmateriale. En vigtig opgave, for at sikre at de nye løsninger bliver korrekte.
 • Projektering af mange og ofte vanskelige inddækningsdetaljer.
 • Ofte mange fag-specialer: statik, betonreparationer, fugtisolering, el, VVS, ventilation mv.

Udførelsesmæssige udfordringer

 • Parkeringsanlæg er ofte placeret i tæt bebyggelse, hvor det er vanskeligt at etablerer byggeplads, samt opbevarer byggematerialer.
 • Etapedeling af renoveringen, for at sikre adgang for brugerne.
 • Hensyn til tekniske installationer; belysning, sprinkleranlæg, ventilationsanlæg mv.
 • Mange involverede fag, og en ofte høj bemanding.

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91