Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Renovering af stibroer

Broconsult har stor erfaring i renovering af stibroer.
Her udskiftes en eksisterende stibros overbygning med et nyt brodæk i stål

Renovering af stibroer

Stibroer med større spændvidder er ofte udført i stål eller beton.

På stibroer udført i beton, ses det ofte efter nogle år at betonskader opstår, fordi der ikke er etableret en effektiv fugtisolering.

På stibroer i stål, ses der typisk korrosion, der skyldes manglende/defekt kunstofbelægning, og/eller manglende vedligeholdelse af overfladebehandlingen.

Broconsult har rådgivet ved renovering og ny opførelse af adskillige stibroer, og har dermed et omfattende materialekendskab samt erfaringer med egnede løsninger ved de ofte komplicerede inddækninger. Al viden til gavn for broernes levetid når løsningsmuligheder skal vælges.

Det er ofte fordelagtigt at fugtisolere eksisterende stibroer, ved etablering af en kunststofbaseret slidlagsmembran også kaldet kunststofbelægning.

Kunststofbaserede slidlagsmembraner er som regel baseret på enten akryl, epoxy, eller polyuretan som bindemiddel. Det konkrete bindemiddel udvælges på baggrund af krav til slidstyrke, pris og arbejdsmiljømæssige hensyn.

Der indbygges skridsikring i kunstofbelægningen, ved afstrøning med friktionsmateriale som f.eks. kvarts eller bauxit.

Forretningsansvarlig

Martin Nicolaisen

Telefon: 23 42 66 52

E-mail:  jaja@broconsult.dk

Udførelse

Fordele/ulemper ved en slidlagsmembran ift. bitumenbaseret fugtisolering:

Fordele

 • Lavere anlægsomkostninger
 • Lille belægningstykkelse
 • Hurtig udførelse
 • Fordele ved inddæknings detaljer

Ulemper

 • Store krav til underlagets jævnhed
 • Arbejdsmiljømæssige forhold
 • Følsom over for vejrlig

Drift- og vedligehold

Fordele

 • Let at overvåge tilstanden
 • Let at reparere skader

Ulemper

 • Kortere levetid

Typiske renoveringsprojekter

 • Betonreparationer ifm. skadesudvikling efter påkørsler
 • Etablering/udskiftning af slidlagsmembran
 • Udskiftning/reparation af rækværker
 • Udskiftning af lejer/lejeplader
 • Påføring af beskyttende overfladebehandling
 • Udskiftning af dilatationsfuger

Demontering af stålbroer

Hvis en stålbro har omfattende korrosionsskader, kan det være vanskeligt at foretage reparationer samt påføring af ny korrosionsbeskyttelse på stedet.

I sådanne tilfælde er det ofte fordelagtigt, at demontere hele broen, evt. i sektioner, og herefter transportere broen til f.eks. en hal.

Det kan herved sikres at reparationer samt overfladebehandling bliver foretaget under optimale arbejdsforhold, og resultatet dermed bliver optimalt.

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91