Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Om Broconsult A/S

Broconsult har dyb viden om reparation og vedligeholdelse af broer og tunneler, samt en meget bred erfaringsbank om styrker og svagheder i forbindelse med konstruktioner i beton. Viden som vores kunder naturligt drager nytte af.

Historien

Broconsult a/s er en videreførelse af det rådgivende ingeniørfirma B.Schwartzlose & H.Kofoed, som igennem 60’erne og 70’erne projekterede broer, da det danske vejnet var i kraftig vækst.

Siden 1980 har Broconsult efterset bygninger og leveret drifts- og vedligeholdelsessystemer for betonbyggerier (højhuse, altaner og altangange, flade tage, parkeringsanlæg m.v.).

Broconsult har leveret forundersøgelser, projekteringer, udbud, kontraheringer, byggestyring og tilsyn i forbindelse med renovering af et større antal bolig- og institutionsbyggerier, herunder almennyttigt byggeri.

Broconsult har siden 1980 rådgivet offentlige bygherrer med planlægning og projektering af broer og tunneler m.v.

Desuden har Broconsult udviklet systemer til den kommunale broforvaltning. Firmaet forestår i dag broforvaltningen for ca. 1/4 del af landets kommuner. Dette arbejde indbærer blandt andet planlægning og projektering af nye broer, samt ombygning og forstærkning af eksisterende broer. Desuden har vi været involveret i en del af Banedanmarks og vejdirektoratets større broer og tunneler.

Broconsult i dag

Broconsult ejes i dag af EKJ rådgivende ingeniører a/s. Læs mere her.

Broconsult har dyb viden om reparation og vedligeholdelse af broer og tunneler, samt en meget bred erfaringsbank om styrker og svagheder i forbindelse med konstruktioner i beton. Viden som vores kunder naturligt drager nytte af.

Broconsult er en moderne rådgivende ingeniørvirksomhed med ca. 17 ansatte, der har stærke kompetencer indenfor byggeri og anlæg.

Bronconsult har især erfaringer indenfor design, udvikling og projektering af broer, tunneler, parkeringshuse og unikke bygningskonstruktioner.

Broconsult har specielle spidskompetencer indenfor eftersyn og undersøgelse af konstruktioner.

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91