Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Renovering af granitbroer

Broconsult a/s har en omfattende specialviden hvad angår renovering af broer opført i granit eller andre typer natursten.

Renovering af granitbroer

Broconsult a/s har en omfattende specialviden hvad angår renovering af broer opført i granit eller andre typer natursten.

I Danmark blev der i perioden 1750-1900, opført rigtig mange broer i sten, og mange af typen stenkiste.

En stenkiste defineres ved at være et, ofte mindre bygværk udført udelukkende i natursten, almindeligvis granit.

Formålet med stenkisterne var/er at føre en vej eller en sti over et vandløb Spændvidden begrænses ved længden af én dæksten.

 

Stenkister

Broconsult har medvirket til renovering af adskillige stenkister, og her dermed erhvervet sig tekniske såvel som planlægningsmæssige erfaringer.

Det betyder at der forud for igangsætning af et renoveringsprojekt, skal tages stilling til bygværkets alder, og om evt. myndigheder og/eller museer skal involveres.

 

Forstærkning med kulfiberbånd

Broconsult har en bred viden i forstærkning af granitsten med påklædning af multiorienteret kulfiberbånd.

Dette har en stor økonomisk fordel, da udførelsen ikke generer trafikken, samt kan udføres til en meget lavere pris end ved støbning af nyt brodæk.

Forretningsansvarlig

Søren Rasmussen

Telefon: 21 68 87 48

E-mail: sora@broconsult.dk

Granitbroer

Broconsult har erfaring med undersøgelse af sten-bue-broer, der opførtes i samme periode og senere.

Der kunne ved denne metode opnås større spændvidder.

Sten-bue-broerne udførtes både med groft tilhuggede sten, som ved stenkisterne, men også sommetider i meget fint tilhuggede sten.

Belastningen på sten-broerne, stiger i takt med trafikudviklingen, og de stadigt tungere køretøjer der passerer.

Det skal derfor sikres at stenkonstruktionerne forbliver stabile, ved bl.a. at sikre at defekte/manglende låsesten løbende bliver udskiftet.

Fælles for broer opført i sten, er at der kan opnås en meget lang levetid, forudsat almindelig vedligeholdelse, idet de anvendte stenmaterialer ofte er af en uforgængelig kvalitet.

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91