Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Særeftersyn

Broconsult har i mere end 35 år foretaget en lang række særeftersyn af broer for landets broejere (VD, BDK, Kommuner).

Særeftersynene har til formål, at afdække skadesomfang og -årsag med henblik på at opsætte strategier for reparation og vedligeholdelse.

Særeftersyn

Broconsult har i mere end 35 år foretaget en lang række særeftersyn af broer for landets broejere (VD, BDK, Kommuner).

Særeftersynene har til formål, at afdække skadesomfang og -årsag med henblik på at opsætte strategier for reparation og vedligeholdelse.

Særeftersyn

Broconsult har i mere end 35 år foretaget en lang række særeftersyn af broer for landets broejere (VD, BDK, Kommuner).

Vi har derved et solidt “reparationsbibliotek” til brug for opstilling af sikre budgetter og reparationsstrategier.

Særeftersynene har til formål, at afdække skadesomfang og -årsag med henblik på at opsætte strategier for reparation og vedligeholdelse.

Udstyr

Broconsult anvender flere typer specialudstyr til udførelse af undersøgelser, heriblandt covermeter til fastlæggelse af dæklag, udstyr til måling af kloridindhold (RCT), indikatorvæske til fastlæggelse af carbonatiseringsfronten og lignende.

Ved store højder og vanskeligt tilgængelige steder andvender vi droner til besigtigelse.

Broconsult entrerer ofte med en entreprenør, som forestår trafikafvikling samt skiltning således at trafikanternes samt teknikernes sikkerhed varetages. Entreprenøren vil i samarbejde med Broconsults teknikere foretage de relevante destruktive målinger som borekerner, opgravninger, behugning m.m.

De udførte prøver analyseres, dels på stedet samt på laboratorium. Broconsult samarbejder med flere af landets førende laboratorier.

Særeftersynsrapporter

Observationerne samt de udførte undersøgelser vurderes og analyseres og nedfældes i en særeftersynsrapport.

Rapporten indeholder følgende:

 • Indledning
 • Resumé
 • Basismateriale angående bygværket
 • Tilstandsregistrering
 • Skadesårsags- og udbedringsvurdering
 • Dispositionsforslag
 • Konklusion, budget og indstilling

Forretningsansvarlig

Søren Rasmussen

Telefon: 21 68 87 48

E-mail: sora­@­broconsult­.­dk

Udtagning af borekerne
Optagning af belægning samt udtagning af borekerner

Forudsætninger

Særeftersyn udføres oftest som supplement til generaleftersyn, og er en mere grundig undersøgelse af bygværkets tilstand.

Broconsult har et indgående kendskab til den eksisterende bromasse da vi varetager broforvaltningen for en række af landets kommuner. Via dette kendskab samt et stort kendskab til materialeteknologi, nedbrydningsmekanismer, levetider og lignende er Broconsult i stand til at opstille reparationsstrategier og -metoder.

Bygværkstyper

Broconsult har erfaringer med udførelse af særeftersyn på følgende bygværker:

 • Broer
 • Tunneler
 • Parkeringsanlæg
 • Altaner og altangange
 • Svømmebade

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91