Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Generaleftersyn med BROCON

BROCON er internetbaseret med et let tilgængeligt brugervenligt layout og leveres omkostningsfrit i forbindelse med bestilling af Generaleftersyn.

Generaleftersyn med BROCON

BROCON er internetbaseret med et let tilgængeligt brugervenligt layout og leveres omkostningsfrit i forbindelse med bestilling af Generaleftersyn.

Broforvaltning

BROCON er internetbaseret med et let tilgængeligt brugervenligt layout og leveres omkostningsfrit i forbindelse med bestilling af Generaleftersyn.

Brocon er tilpasset kommunerne så de på en let og overskuelig måde kan udføre drift og vedligehold af deres broer.

Brocon indeholder allerede i dag mere end 4000 broer på landsplan.

Brocon giver brugeren en overskuelig og brugervenlig adgang til alle tilgængelige informationer der vedrører bygværket såsom geometrisk data, historik, samarbejdsaftaler, dokumenter, eftersyn, fotoregistreringer og gældende tegninger mv.

Brocon har et meget højt datasikkerhedsniveau.

Alle brodata opbevares på interne server hos vores moderselskab EKJ og på ekstern server hos vores samarbejdspartner.

Alle brugerens egne brodata kan downloades eller printes af brugeren når det er ønskeligt.

Forretningsansvarlig

Martin Nicolaisen

Telefon: 23 42 66 52

E-mail: mani­@­broconsult­.­dk

Generaleftersyn

Eftersynet udføres af erfarne broingeniører, med flere års erfaring og med de nødvendige kurser.

Broingeniører der arbejder dagligt med løsning af renoveringsprojekter, og derfor har en bred viden i valg af reparationsstrategier og tilhørende renoveringsomkostninger.

Eftersynet udføres i henhold til Vejdirektoratets vejregler.

Budgetoversigt

BROCON indeholder en samlet budgetoversigt som giver overblik over hvilke arbejder, der skal udføres hvert år i en 5 års periode.

Brocon genererer en arealvægtet hovedtilstandskarakter for den samlede bromasse med spændvidde større end 2 m. Denne værdi kan sammenlignes med den landsdækkende arealvægtede hovedtilstandskarakter i SAMKOM-rapporten, således at den samlede tilstand af kommunens broer kan sammenlignes/måles op mod landsgennemsnittet.

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Oversigtskort

BROCON giver et hurtigt overblik over broernes placering via interaktive og geografiske kort, hvorpå broerne er placeret. Det er muligt at zoome helt tæt på omgivelserne og derved danne sig et indtryk af de lokale forhold.

Bromarkeringen kan blive vist med følgende opdeling.

  • Brotyper
  • Tilstandskarakter
  • Broklasse
  • Frihøjde
  • Fribredde for overført og underført vej
  • Broernes placering kan downloades digitalt som KML filer og bruges i Google Maps, GIS system eller med et andet navigationsudstyr

GPS koordinater til broens placering er angivet som QR-koder, og kan derved nemt og hurtigt scannes med smartphones. Dette er meget anvendeligt for driftspersonalet som skal finde broens placering.

Broklasse

Broklasse markeringen i Brocon giver et hurtigt overblik over tungvognsvejnettet ved at broerne vises på kortet med broklasse således,
at firmaer eller politi hurtigt kan vejledes om hvilken vej den tunge
trafik skal anvises.

Vægtet tilstandskarakter

Med BROCON får brugeren hurtigt overblik over om den investerede kapital
til brorenovering over en årrække, er tilstrækkeligt til at give en forbedring
af den samlede vægtede tilstandskarakter for hele bromassen.

Grafikken viser følgende:

  • SAMKON gennemsnitlige areal vægtede tilstandskarakter
  • Renoveringsomkostninger
  • Bromassens samlede areal vægtede tilstandskarakter

Med dette værktøj er det muligt at se om der er behov for at øge eller mindske
det fremtidige budget til renovering af bromassen.

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91