Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Renovering af havnebygværker

I Broconsult har vi spidskompetencer indenfor bro- og havnekonstruktioner, samt asset management og sammen med vores moderfirma EKJ A/S har vi ligeledes nem adgang til spidskompetencer indenfor VVM, vand og miljø.

Generaleftersyn af havnebygværker

Generaleftersynet udføres med det primære formål at give grundlag for iværksættelse af aktiviteter, således at havnens funktion kan opretholdes og anlæggenes værdi bevares.

Det anbefales at generaleftersynet udføres med et interval på 3 – 6 år.

Eftersynet af havneanlæg udføres med udgangspunkt i Vejdirektoratets vejledning i eftersyn af bygværker, tilpasset lokaliteterne og udført af erfarne ingeniører.

Eftersynet resulterer i en plan for løbende vedligehold med et årligt budget.

Ved udvalgte bygværker kan det være nødvendigt at komme endnu tættere på ved udarbejdelse af  et løsningsforslag med tilhørende budget for at beslutte strategien.

Projektering og kontrahering

Ved større renoveringsarbejder, udarbejder indledningsvis et forprojekt således at alle relevante interessenter såsom f.eks. museumsmyndigheder og kyst-direktoratet m.v. involveres og deres krav implementeres i tidsplan og projekt.

De nødvendige myndighedsansøgninger håndteres og tilladelserne implementeres i projektmaterialet.

Først herefter indledes den egentlige hovedprojektering, som indeholder udførelsestegninger og udbudsbeskrivelser med bl.a. kvalitetskrav og beskri-vende mængder.

Broconsult bistår ligeledes med kontrahering og forhandlinger med den vindende entreprenør.

Forretningsansvarlig

Søren Rasmussen

Telefon: 21 68 87 48

E-mail: sora@­broconsult­.­dk

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91