Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Renovering af broer

På baggrund af generaleftersyns- og evt. særeftersynsrapporter, vil det ofte vise sig påkrævet at der igangsættes reparationsarbejder i større eller mindre grad.

Ring på 46 32 22 55

Renovering af broer

På baggrund af generaleftersyns- og evt. særeftersyns rapporter, vil det ofte vise sig påkrævet at der igangsættes reparationsarbejder i større eller mindre grad.

Broconsult kan i sådanne tilfælde, bidrage med værdifulde erfaringer fra tidligere udførte renoveringer, af bygværker med lignende skader.

Broconsult har igennem tre årtier udført rådgivningsarbejde vedr. brorenoveringer, og har dermed oparbejdet en meget omfattende referenceramme.

Vor grundige erfaringsopsamling betyder at vi, med afsæt i tidligere projekter, har rigtig gode forudsætninger for at sikre at den mest fordelagtige reparationsstrategi udvælges og gennemføres.

Projektering og kontrahering

Ved mindre reparationsarbejder kan der oftest gås direkte fra særeftersynsrapport til hovedprojektering, dvs. udarbejdelse af udførelsestegninger og udbudsbeskrivelser.

Mindre reparationsarbejder udbydes ofte i begrænset licitation, for at sikre at de indbudte entreprenører organisationsmæssigt kan magte opgaven, og i øvrigt behersker de fornødne udførelsesmæssige teknikker der er nødvendig for at løse reparationsopgaven korrekt.

Ved større reparationsarbejder, startes projekteringen oftest med et forprojekt, hvor krav fra relevante myndigheder samt forhold til f.eks. ledningsejere eller lodsejere undersøges.

Der etableres desuden kontakt til øvrige interessenter som f.eks. Vejdirektoratet, Banedanmark eller nabokommuner.

På den baggrund udarbejdes evt. dispensationsansøgninger, samarbejdsaftaler, godkendelser fra vandløbsmyndigheder mv.

Herefter gennemføres hovedprojekteringen med udarbejdelse af udførelsestegninger og udbudsbeskrivelser.

Efter licitationen bistår Broconsult gerne ved kontrahering med den vindende entreprenør, samt evt. forhandlinger.

Forretningsansvarlig

Martin Nicolaisen

Telefon: 23 42 66 52

E-mail: mani@­broconsult­.­dk

Typiske renoveringsprojekter

  • Etablering af skråningssikring
  • Reparationer på ende og midterunderstøtninger
  • Udskiftning af brolejer
  • Reparationer på den bærende overbygning, evt. forstærkning
  • Udskiftning af fugtisolering
  • Udskiftning/reparation af kantbjælker
  • Udskiftning af broautoværn/rækværker

Specielle renoveringsprojekter

Broconsult råder over medarbejdere

med specialkompetencer indenfor følgende renoveringsteknikker:

  • Forstærkning med multi-orienteret kulfiberbånd.
  • Genopspænding af spændkabler
  • Efter-fundering.

Tilsyn

Broconsult råder over medarbejdere med dyb faglig indsigt, der ved fagtilsyn i udførelsesprocessen, er med til at sikre at udførelseskvaliteten er i top.

Tilsynet medvirker desuden ved udarbejdelse og opfølgning på byggeregnskaber, samt koordinering af sikkerhed og sundhed

 

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91