Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Generaleftersyn

Udføres med det primære formål at give grundlag for iværksættelse af aktiviteter, således at trafiksikkerheden kan opretholdes.

Generaleftersyn

Generaleftersyn udføres med det primære formål at give grundlag for iværksættelse af aktiviteter, således at trafiksikkerheden kan opretholdes.

Generaleftersynet er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkets dele.

Generaleftersyn udføres oftest med et interval på 3 – 6 år, således at det er muligt at følge skadesudviklingen for dermed at kunne iværksætte udbedring på det optimale tidspunkt.

Eftersynet af broerne udføres i henhold til vejdirektoratets vejledning i eftersyn af bygværker, og udføres altid af erfarne ingeniører.

Tilstandskarakter

Tilstandskarakter for hvert enkelt element registreres ud fra følgende karakterskala:

0 Helt ubetydelige forhold. Ingen eller få skader. Konstruktionselementets tilstand svarer til et nykonstrueret element.

1 Kun mindre tegn på nedbrydning. Skader kan forekomme og udvikles over mange år. Ingen udbedring nødvendig, da konstruktionenselementets tilstand stort set svarer til et nykonstrueret element.

2 De forekommende skader befinder sig på et lavt udviklingsniveau, eller der forekommer enkelte, fuldt udviklede skader.
Udbedring bør kun udføres lejlighedsvis, idet der kan gå flere år, før elementets funktion ikke længere er opfyldt.

3 Skaderne har udviklet sig til en sådan tilstand og har et sådant omfang, at der er risiko for, at elementet inden for kort tid ikke længere kan opfylde sin funktion.
Udbedring inden for nogle få år må således forventes at være nødvendig.

4 Elementet er svært nedbrudt, således at elementets funktion snart ophører hvis det ikke allerede er sket.
Udbedring er påkrævet inden for den nærmeste tid.

5 Elementet er fuldstændigt nedbrudt og dets funktion er ophørt.

Vurdering af skader

Tilstandskarakteren fremkommer ved summen af følgende delbidrag:

 • Skadesart
 • Skadesudvikling
 • Skadesomfang
 • Funktionskarakter
 • Konsekvenskarakter

Forretningsansvarlig

Martin Nicolaisen

Telefon: 23 42 66 52

E-mail: mani­@­broconsult­.­dk

Generaleftersyn
Generaleftersyn

Elementer

Bygværket opdeles i følgende elementer:

 • Hele bygværket
 • Fløje
 • Skråninger
 • Endeunderstøtninger
 • Mellemunderstøtninger
 • Lejer
 • Bærende overbygning
 • Fugtisolering
 • Autoværn, rækværk
 • Brobelægninger

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91