Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Byggeri

Broconsult har i over 30 år været rådgiver for mange private ejerforeninger, hvor altaner/svalegange har skulle efterses og efterfølgende repareres da skades mekanismerne er de samme som på broerne.

Altanrenovering

Altaner og altangange bliver ofte saltet grundigt for, at brugerne kan færdes sikkert når det er frostvejr.

Idet altankonstruktioner ofte er udført i beton, kan den intensive saltning ofte bevirke at chlorider ophobes i betonkonstruktionen.

Et højt chloridindhold i beton, samt tilgang af fugt, kan medføre meget grove betonskader i form af grove afskalninger og svær armeringskorrosion.

Armeringskorrosion kan føre til alvorlig tværsnitsreduktion, der betyder at altanens bæreevne reduceres. Afskalninger i betonen kan betyde en sikkerhedsmæssig risiko for de mennesker der færdes under altanerne.

Broconsult har udført adskillige undersøgelser på skadesramte altan-konstruktioner, og har dermed erfaring med at undersøge skadesårsager og omfang.

På baggrund af foretagne undersøgelser, opstiller Broconsult gerne egnede reparationsstrategier og udarbejder detaljerede prisoverslag.

Vor grundige erfaringsopsamling betyder at vi, med afsæt i tidligere projekter, har rigtig gode forudsætninger for at sikre at den mest fordelagtige reparationsstrategi udvælges og gennemføres.

Forretningsansvarlig

Steen Kronborg Nielsen

Telefon: 23 27 10 32

E-mail: skni­@­broconsult­.­dk

Hensyn til brugerne

Ofte kan altangange være beboernes primære adgangsvej til deres bolig.

Det er i den forbindelse vigtigt at der i udførelsesfasen tages hensyn til beboerne, og sikre at de gennem hele forløbet har adgang til deres bolig.

Det kan være en stor udfordring at sikre adgangsveje, især i tilfælde hvor renoveringen inkludere etablering/reparation af fugtmembran på altangangenes overside.

Broconsult kan i sådanne tilfælde bistå med detaljeret logistikplanlægning, samt sikre et højt informationsniveau ved f.eks. afholdelse af beboerinformationsmøder eller udsending af breve.

Et højt informationsniveau ift. beboere, er erfaringsmæssigt et centralt indsatsområde, for at sikre at alle finder byggeprocessen tilfredsstillende.

Broconsult medvirker gerne som fagtilsyn, således at de uforudsete problemer der kan opstå i udførelsesprocessen, kan løses både hurtigt og på baggrund af velfunderede tekniske vurderinger.

Herved kan det undgås at en stram tidsplan medfører en forringelse af arbejdets kvalitet.

Typiske renoveringsprojekter

  • Etablering/udskiftning af slidlagsmembran
  • Inddækninger
  • Renovering/udskiftning af afvandingssystem
  • Betonreparationer, evt. forstærkning
  • Overfladebehandling af betonoverflader, rækværker mv.

Udfordringer

  • At klarlægge skadesårsagerne samt reparationsmetoder og -omfang
  • Grundig granskning af et ofte omfattende eksisterende projektmateriale. En vigtig opgave, for at sikre at evt. nye løsninger bliver projekteret og udført korrekt
  • Projektering af mange, og ofte vanskelige, inddækningsdetaljer
  • Ofte mange fagspecialer

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91