Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

3D Scan

Da innovation er et stort fokusområde for Broconsult udføre vi også 3D scanninger fra droner og stationære billed-/laserscannere.

3D Scan med stationær scanner

Broconsult udfører 3D scanninger fra droner og fra stationære billed-/laserscannere.

Med de stationære scannere udfører vi både 3D fotoscanninger og 3D laserscanninger.

Med stationær 3D fotoscanning er det muligt efterfølgende at bevæge sig rundt i billedmodellen og besigtige alle de eksisterende forhold indvendigt og udvendigt hjemme på kontoret, herved overflødiggøres en traditionel fotoregistrering, alt er registreret, og det vil samtidig være muligt at måle geometrisk på modellen med en brugbar nøjagtighed. Billederne er med zoomfunktion og har en kvalitet så de f.eks. kan bruges til mængdeoptælling og skades-/revneregistrering på broer og i eksisterende bygninger.

Med stationær 3D laserscanning har opmålingerne en nøjagtighed som muliggør viderebearbejdning af opmålingens punktsky som projekteringsgrundlag i et 3D CAD program som Revit, for udarbejdelse af egentlige udførelsestegninger efter en nøjagtig kopi af de fysiske omgivelser.

Forretningsansvarlig

Faruk Hastürk

Telefon: 22 62 71 31

E-mail: faha­@­broconsult­.­dk

3D Scan med drone

3D scanning fra luften med drone udføres som 3D billedscanning og kan f.eks. anvendes for at få cirka opmålinger af bygninger, broer og terræn for opgørelse af arealer og mængder eller til brug for projektforslag, hvor en mindre måleunøjagtighed ikke har betydning.
3D scanninger med drone kan ligeledes bruges ved terrænopmålinger for eksempelvis at finde dybdepunkter og få et overblik over niveauspring i et større terrænområde i forbindelse med f.eks. klima sikringsprojekter.

Opmålinger med efterfølgende volumenberegning af råstoflagre og lignende er en anden mulighed.

Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser udført ved brug af 3D scanning

  • 3D fotoregistrering af eksisterende forhold som f.eks. bygningsdele, installationer og belægninger
  • Areal og volumenberegninger på basis af 3D scan foretaget fra f.eks. drone
  • Præcis 3D laseropmåling af alle eksisterende anlæg som projekteringsgrundlag for bygnings- og anlægstegninger
  • As – built dokumentation af det udførte arbejde
  • 3D laseropmåling for præcis mængdeopgørelse i forbindelse med anlægsarbejder

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år

Vi holder til i Roskilde, Aarhus og Odense, og løser opgaver i hele Danmark.

Send os en mail på mail@broconsult.dk og få en uforpligtende snak.

Sankt Peders Stræde 4A
4000 Roskilde
CVR: 15705671

46 32 22 55

Havnegade 34B
5000 Odense C
CVR: 15705671

46 32 22 55

Skanderborgvej 213
8260 Aarhus
CVR: 15705671

81 73 28 91