Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Broconsult var totalrådgiver for Lokaltog da den eksisterende buebro over Esrum Å på Hornbækbanen skulle udskifter til en ny jernbanebro i beton.

Video af den første prøvekørsel:

Broens hoveddimensioner:

 • Statisk princip: 1 fags simpel understøttet bjælkebro, med 3 tværfordelende bjælker.
 • Spændvidde: 15,2m
 • Bredde: 11,7m

Entreprisen omfattede i hovedtræk:

 • Omlægning af Esrum å i anlægsperioden.
 • Nedbrydning af eksisterende bygværk.
 • Forstærkning af planum under fremtidig jernbanedæmning. Ca. 5000m3 jordudskiftning
 • Fjernelse og reetablering af jernbanedæmning. Ca. 4000m3 jordudskiftning
 • Etablering af stålspuns til fastholdelse af jernbanedæmning. Ca. 1250m2 stålspuns
 • Pælefundering til bro. Ca. 1260m betonpæle og 960m stålpæle
 • Brooverbygning i præfabrikeret forspændte betonelementer (type OT118).
 • Endevederlag, tværbjælker og broplade armeret beton.
 • Fugtisolering
 • Rækværker