Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Broconsult har i efteråret udført generaleftersyn af i alt 8 havne i Vordingborg kommune. Ved eftersynene er tilstanden af bådebroer, molehoveder, kajstrækninger m.m. blevet vurderet og i samarbejde med Vordingborg kommune er der udarbejdet en plan for renovering og nybyg.

Broconsult er desuden totalrådgiver på renovering af kajstrækningen (stålspuns), den vestlige stenmole med tilhørende bådebro og molehovederne på Hårbølle Havn. Som en del af totalrådgivningen, assisterer Broconsult med udarbejdelsen af relevante myndighedsansøgninger i forbindelse med projektet.