Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Broconsult var totalrådgiver ved renovering af en ”flydebro” over Tryggevælde Å, med udskiftning af bærende overbygning og nye pontoner, horisontalt fastholdt af nye nedrammede stålpæle og kæder, således at broen også fastholdes når eksisterende ramper inden for en overskuelig tidshorisont, skal nedtages og udskiftes.