Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aalborg: 97 21 02 77 mail@broconsult.dk
Flere kommuner får indscannet og uploadet udbuds- og tegningsmaterialer fra arkiverne til Brocon

Broconsult har for Holbæk og Roskilde kommune indscannet deres arkiver med udbuds- og tegningsmateriale og uploadet dette til Brocon.

Formålet er at få samlet alle oplysninger et let tilgængeligt sted, som vil effektivisere administrationen af bygværkerne.
Ved at have samlet alle oplysninger digitalt sikres det at bygværkernes historik ikke går tabt og der derved kan lægges mere målrettede renoveringsstrategier, som kan lede til en forlængelse af bygværkernes levetid og en sænkning af reparationsomkostninger.

Broconsult er netop i gang med at indscanne arkiver og uploade materialer til Brocon for Bornholm regionskommune.