Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aalborg: 97 21 02 77 mail@broconsult.dk
Broconsult, i samarbejde med Teknologisk Institut, overvåger i øjeblikket bevægelser af fløjvægge på en større buebro på Hornbækbanen.

Broen er fra ca. 1916, spænder 8 meter, er omkring 10 meter bred og er udført i beton, hvor selve buebroen er armeret langsgående og fløjvæggene er uarmerede.

I 2017 udførte Broconsult et særeftersyn på broen. Ved eftersynet kunne der blandt andet observeres meget grove revner mellem fløjvægge og selve buebroen.
Konklusionen på særeftersynet blev, at broen var i så dårlig stand, at den skulle udskiftes inden for en nær fremtid samt, at der er risiko for at fløjvæggene vælter på grund af overbelastning fra jordtryk og toglast.

Da der fortsat er togdrift på strækningen, er det nødvendigt at overvåge bevægelserne af fløjvæggene.
Der blev derfor i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet et projekt, som skulle måle bevægelser i fløjvæggene.
Det er nødvendigt, at disse målinger er tilgængelige døgnet rundt, for at sikre muligheden for en hurtig reaktion i tilfælde af, at der registreres faretruende store bevægelser af fløjvæggene, så togdriften hurtigt kan stoppes.

Til formålet er der placeret en måleenhed på kantbjælken ved revnen mellem buebroen og fløjvægge på alle 4 fløjvægge.
Måleenhederne registrerer bevægelser af fløjvæggene i forhold til selve buebroen og logger og gemmer dataene på en server via satellitsignal, så de er tilgængelige døgnet rundt via internettet.
Det giver mulighed for at kunne reagere hurtigt i tilfælde af, at fløjvæggene bevæger sig faretruende meget.
Det er planlagt, at broen og fløjvægge skal overvåges frem til, at den udskiftes.